Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Tədris Mərkəzində təlimlər davam edir. Növbəti təlim “Uçot siyasətləri, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər” adlı 3 saylı İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartının nəzəri və praktiki izahı mövzusuna həsr olunub.


  
 


maliyye2.onp.az


Bəzi başlıqlar

    Vahid Sertifikat Bazası