Qəbul günləri

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə nazirinin qəbul günləri:
Hər ayın II və IV həftəsinin "çərşənbə axşamı" günləri,
saat: 15:00-18:00.


  
 


www.onp.az

maliyye.onp.az

maliyye2.onp.az


APREL-SENTYABR

Bəzi başlıqlar