Qəbul günləri

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə nazirinin qəbul günləri:
Hər ayın II və IV həftəsinin "çərşənbə axşamı" günləri,
saat: 15:00-18:00.


  
 


maliyye2.onp.az


Bəzi başlıqlar

    Vahid Sertifikat Bazası