Struktur

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 20 fevral 2009-cu il tarixli, 155-III FR nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.
 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyinin strukturu
 
1. Nazirliyin Aparatı
2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Qiymətli Metallara və Qiymətli Daşlara Nəzarət İdarəsi
3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Tədris Mərkəzi
4. Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti İdarəsi
5. Nazirliyin yerli bölmələri

  
 


maliyye2.onp.az


Bəzi başlıqlar

    Vahid Sertifikat Bazası