Naxçıvanın İnkişafı və Müdafiə Fondu
 
Bank rekvizitləri

  Bank: Naxçıvanbank ASC
  Müxbir hesab: AZ18NABZ01350100000000090944
  VÖEN: 0200432771
  Kodu: 505152
  S.W.I.F.T BIK: NAXBAZ 22
  Hüquqi şəxsin adı: Naxçıvanın İnkişafı və Müdafiə Fondu
  Hesab nömrəsi: AZ21NAXB38090000028653000AZN
  VÖEN: 0200015011
 
 
Naxçıvanın İnkişafı və Müdafiə Fonduna köçürülən vəsaitlər
 
 

 
 
XƏBƏR BLOKU 
 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi (bundan sonra - Nazirlik) Naxçıvan Muxtar Respublikasının maliyyə siyasətini işləyib hazırlayan və həyata keçirən, dövlət maliyyəsinin idarə olunmasını təşkil edən, dövlət və icmal büdcələrin layihələrini hazırlayan və dövlət büdcəsinin kassa icrasını təmin edən, mühasibat uçotunun təşkili və aparılması sahələrində dövlət tənzimlənməsinin, dövlət büdcəsi vəsaitindən istifadə, qiymətli metalların və qiymətli daşların istehsalı, emalı və dövriyyəsi sahələrində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin edən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Tədris Mərkəzi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2018-ci il 10 fevral tarixli 220-05/S nömrəli Sərəncamı ilə yaradılmışdır. Mərkəz maliyyə və mühasibat işi sahəsində işləyənlərin peşə hazırlığının təkmilləşdirilməsini təmin edən qurumdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət satınalmalarına nəzarət sektoru bu Əsasnamə ilə verilən səlahiyyətlər çərçivəsində dövlət vəsaiti hesabına malların (işlərin və xidmətlərin) qanunvericiliyə uyğun olaraq müsabiqə və aşkarlıq əsasında satın alınmasına, qiymətlərin real bazar qiymətlərinə uyğunluğuna nəzarət edir, dövlət müəssisə və təşkilatları (idarələri), nizamnamə fondunda dövlətin payı 30% və daha çox olan müəssisə və təşkilatlar tərəfindən dövlət vəsaitindən səmərəli və qənaətlə istifadə edilməsi üçün tədbirlər həyata keçirir.