Naxçıvan Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində təhsil alan  “Mühasibat uçotu və audit” ixtisasının IV kurs tələbələrinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyində keçirilən istehsalat təcrübəsi davam edir.


  
 


maliyye2.onp.az


Bəzi başlıqlar

    Vahid Sertifikat Bazası