28 noyabr 2022- ci il tarixində Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən Nazirliyin hamiliyinə verilmiş Naxçıvan Dövlət Universitetinin  II kurs “Mühasibat“ ixtisasında təhsil alan tələbələri ilə növbəti görüşü keçirilib.

  
 


www.onp.az

maliyye.onp.az

maliyye2.onp.az


APREL-SENTYABR

Bəzi başlıqlar